Sözlükte "gövel" ne demek?

1. Rengi yeşille mavi arasında olangövel